Dit is de oude webstek van Hansuman.
Als het goed is wordt je binnen enkele seconden automaties doorgestuurd naar de nieuwe website op www.kirtan.nu. Zoniet, klik dan hier.

HANSUMAN KIRTAN
Indiase kirtans en mantra's om mee te zingen

Hansuman zingt Indiase kirtan's en mantra's om mee te zingen. Deze kirtan's en mantra's zijn afkomstig van vooral Krishna Das, en van oa. Deva Premal, Jai Uttal, en uit het Elf Spiritual Songbook. Hansuman begeleidt zichzelf en jullie hierbij op gitaar.Wat is kirtan?
Kirtan betekent: het zingen van "de Naam".
In Kirtan gaat het om het herhalen van de verschillende benamingen van de diverse Indiase Goden (die uiteindelijk allemaal weer 1 zijn).
Kirtan is een onderdeel van Bhakti-Yoga (Yoga van devotie en overgave, de weg van het Hart).

Het is de bedoeling dat iedereen het voorgezongene nazingt. Kirtan is dus geen concert, maar een uitnodiging om zelf te zingen.
Omdat er "voorgezongen" wordt en de groep steeds "nazingt" (zgn. "call and response"), is muzikale ervaring niet nodig en kan iedereen meedoen.
Kirtan is een verkenning van het hart, onafhankelijk van vocale of muzikale techniek.

Kirtan-avonden
Het plan is om eens in de 3-4 weken op zondagavond een Kirtan-avond te organiseren in Utrecht.
Er is nog geen vaste lokatie. Een en ander zal ook afhangen van de belangstelling.

Over kirtan
Een erg mooi kort verhaal over het zingen van kirtans staat hier op de website van Krishna Das.
Kort citaat:
"Satsang is where people gather together to remember, to turn within and find their own inner path to the One. When we gather together to sing like this we are helping each other find our own paths. We all must travel this path by ourselves because each of us is our own path. All these paths wander on in their own way, but in truth we are all travelling together and until the last of us arrives we will all keep travelling. So let's sing!"

Hier Jai Uttal over Kirtan.
Kort citaat:
"Het meditatieve aanroepen van de Goddelijke wezens creeert een brug tussen het individu en het Eeuwige, en opent het hart.
Door kirtan te zingen hebben we deel aan een eeuwenoude stroom van bewustzijn en devotie."

Voor een uitgebreide "diepere" uitleg kun je hier kijken
Kort citaat:
-"De klank of trilling van de Kirtan roept een bepaalde kwaliteit, een bepaalde ervaring op, die de naar buiten gaande neiging van de geest stopt, zodat je je niet langer vereenzelvigt met wat je nooit was, en realiseert wat je altijd geweest bent, en vindt wat je in feite nooit verloor".
-"Kirtan is de gemakkelijkste, kortste, veiligste, snelste weg naar het 'Goddelijk Bewustzijn'."
-----------------------------


Krishna Das over het zingen van Kirtan in het blad "Onkruid":
"Als je thuis zingt en het voelt niet goed, denk je al snel dat je het niet goed doet of dat de oefening niet deugt. Maar het gaat niet om het creëren van een fijne sfeer. Het enige wat telt is dat je begint waar je nu bent. We hechten ons aan mooie muziek, een goede sfeer, een fijn gevoel. Daar gaat kirtan helemaal niet over. Kirtan heeft niets te maken met het tijdelijk creëren van een staat van geluk of plezier. We herhalen de namen, zodat die namen hun werk kunnen doen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: mijn oefening is niet zingen! Mijn oefening is proberen in het hier en nu te zijn, en zingen helpt mij daarbij.
Kirtan is geen muzikale oefening. Muziek is de siroop waar het medicijn van de namen in verborgen is. We zijn kinderen, en en hebben de siroop nodig om het medicijn te slikken."
-----------------------------Wie is Hansuman?
Hansuman heet in het dagelijks leven Hans Beenhakkers, en zit in het 3e jaar van de intensieve ervaringsgerichte yogascholing aan het Yogacentrum Utrecht. Hij is leerling van Rob Obermeyer, die op zijn beurt weer leerling was van
Harish Johari en Wolter Keers.
Hans volgt ook regelmatig satsangs en retraites bij Hans Laurentius, en heeft enkele jaren aan zen-meditatie gedaan bij Zenonderdedom
Rond 1990 is Hans afgestudeerd aan het Hilversums Conservatorium, en in een grijs verleden heeft hij ook nog psychologie gestudeerd.

Hansumans' pagina's elders:
xs4all/~hansbeen

-----------------------------
contact